Øresundsaftale og SINK-skat

Det danske og det svenske skattesystem ligner på mange måder hinanden. Skatten er i begge lande fordelt på kommune- og statsskat. Skatten i begge lande er blandt verdens højeste. Der er dog væsentlige forskelle i skattelovgivningen, hvorfor der ofte kan være store skattemæssige besparelser ved flytning mellem landene. Dette gælder ved en flytning begge veje over Øresund.

Øresundsaftale og SINK-skat

En skatteaftale indgået mellem Danmark og Sverige betyder, at du betaler skat af din løn både i det land hvor du arbejder og i det land hvor du bor. I praksis betyder det at du skal betale den højeste af de to landes skatter. Der er dog visse undtagelser. Grænsegængere der er bosiddende i Danmark og arbejder i Sverige kan anvende en særlig svensk indkomstskat for grænsegængere – SINK-skat. SINK skatten udgør 20 % og betales til Sverige. Det der er interessant er nu hvordan beskatningen er i Danmark.

Såfremt du betaler sociale bidrag i Sverige, vil der ikke skulle svares skat til Danmark, da der her er tale om en eksemptionslempelse. Betales der derimod sociale bidrag i Danmark, vil Danmark give credit for den skat der er betalt i Sverige, hvilket reelt vil føre til det samme resultat som ved dansk beskatning.
Betaler du SINK skat, skal du ikke indgive selvangivelse i Sverige.

 

Kontakt os på info@inwema.dk, og få udarbejdet en handlingsplan for flytning til eller arbejde i Sverige.