Skattesystemet i Sverige

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det svenske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Sverige?

Du vil blive anset som bosiddende i Sverige, hvis du har din primære bolig i Sverige, eller hvis du opholder dig i Sverige i en periode på mindst seks måneder.

Som bosat bliver du beskattet af din globale indkomst. Statsskat på løn og indkomst ved erhvervsvirksomhed beskattes med op til 25 %. De 25 % nås ved en skattepligtig indkomst på 625.800 SEK. Statsskat på kapitalindkomst udgør 30 %. Udover statsskat betales der på løn- og erhvervsindkomst en kommuneskat, der varierer fra kommune til kommune. Den gennemsnitlige kommunalskat  udgør 32,1 % (2016). Der betales ikke kommuneskat på kapitalindkomst.

Udstationerede (expats) i Sverige har under visse betingelser mulighed for at vælge særlig expat-beskatning, hvor 25 % af indkomsten er skattefri, mens de 75 % beskattes med de almindelige skattesatser.

Derudover skal du ikke betale formueskat i Sverige.

Ikke-bosiddende skattepligtige i Sverige beskattes som hovedregel med samme skattesatser som bosiddende. Under visse betingelser kan ikke-bosiddende vælge at betale sink-skat med 20 % på lønindkomst.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.