• ship-1008488_1280

  Skat i Sverige

  Det danske og det svenske skattesystem ligner på mange måder hinanden. Skatten er i begge lande fordelt på kommune- og statsskat. Skatten i begge lande er blandt verdens [...]

Skatterådgivning

 • woman-994616_1280

  Livsforsikring

  01/04/2016 // 0 Comments

  Beskatning af en person der er indsat som begunstiget i en udenlandsk livsforsikring, når ejeren af livsforsikringen var bosat i Danmark på dødsfaldstidspunktet. Dansk [...]
 • pensioner-998544_1280
  Som bosiddende udenfor Danmark vil du ofte kunne få hele eller dele af den betalte pensionsafkastskat (i daglig tale PAL-skat) tilbage. PAL-skatten udgør i dag 15 % af det [...]

Snyd ikke dig selv i skat!

 Følg med i ændringer og nye skatte-muligheder her

 • friends-1149841_1280
  Der gælder som udgangspunkt fælles EU-regler for indførsel af hunde og katte. Dog gælder der særlige regler for indførsel af hund og kat i Sverige. Regler om rejse med [...]